Kumalit krovni paneli

Kumalit krovni paneli s ekspandiranim polistirenom (EPS-om)


Kumalit krovni paneli s toplinsko izolacijskom jezgrom od ekspandiranog polistirena (EPS-a) sastoje se od duboko trapezno profiliranog čeličnog lima sa jedne strane, te plitko profiliranog ili glatkog čeličnog lima sa druge strane. Limovi su debljine 0,5, 0,6 ili 0,7 mm (prema zahtjevu naručitelja izrađujemo i panele sa limom debljine 0,55 mm), obostrano pocinčani i bojani. Lim je prilijepljen za toplinsko izolacijsku jezgru od EPS-a.
Kumalit krovni paneli s kamenom vunom


Kao što je opće poznato osnovna karakteristika panela izrađenih sa ispunom od kamene vune (KV) je izvanredna vatrootpornost. Kumalit krovni paneli toplinsko izolacijske ispune od kamene vune sastoje se od duboko trapezno profiliranog čeličnog lima sa jedne strane, te glatkog ili plitko profiliranog lima sa druge strane, obostrano pocinčanog i bojanog. Limovi su debljine 0,5, 0,6 ili 0,7 mm.
povratak na vrh

tel
+385 (0) 1 36 94 875
mail


© 2011. Kumal d.o.o. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja