KONTAKT
Kumal S d.o.o.
Ilica 251
HR-10 000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 369 4875
Fax: +385 (0) 1 369 7583

.

Oplate i umeci

Oplata je tehnološka konstrukcija, sredstvo rada, koje betonskoj konstrukciji daje trajni oblik i površinski izgled. Riječ je o privremenim konstrukcijama u koje se izlijeva svježa betonska mješavina i u kojima se obavlja proces očvršćivanja.

Kod izrade oplata koristimo se SIMAPOR EPS 200 zbog njegove tlačne čvrstoće, u slučaju izrade umetaka u oplate koristimo se SIMAPOR EPS 100 jer nije potrebna velika tlačna čvrstoća.

Prilikom izrade oplata od SIMAPOR - a iste valja podupirati na udaljenostima od 30 do 35 cm, kako bi se izbjeglo razilaženje uslijed pritiska betonske mješavine na samu oplatu. Uobičajeno je da se oplate režu u debljini od 6 do 8 cm. Visina oplata ne bi trebala prelaziti 80 cm. Oplata se izrađuje od segmenata duljine 50 do 100 cm, a svaki segment je posebno obilježen u skladu sa dostavljenim nacrtom, kako bi se olakšala montaža na samom gradilištu.Oblici oplata izrađuju se prema zahtjevima i potrebama kupca.

Umetke za oplate izrađujemo po dostavljenim nacrtima. Radi se o mjestima u betonskim konstrukcijama ili elementima koji trebaju biti šupljine, ovali, razni ukrasi i sl. Prilikom izrade oplate načini se čvrsta konstrukcija („kutija“) u koju se uloži i učvrsti umetak od SIMAPOR – a (negativ željenog oblika), po očvršćivanju betonske mješavine i demontaži čvrste oplate i umetka od SIMAPOR – a ostaje beton u željenom obliku.

Uklanjanje oplata i umetaka izrađenih od SIMAPOR – a je vrlo jednostavno i ne zahtijeva posebne alate.povratak na vrh

tel
+385 (0) 1 36 94 875
mail


© 2011. Kumal d.o.o. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja