Profili za vanjsku dekoraciju

Profili za vanjsku dekoraciju izrađuju se od visokokvalitetnog EPS-a tlačne čvrstoće 200 kPa, dužine profila 2 m. U ponudi je nekoliko tipova standardnih profila, a prema narudžbi se izrađuju i nestandardni profili. Profili su prevučeni prevlakom debljine 2 - 3 mm čija uloga je zaštita EPS-a od atmosferskih utjecaja te udaraca. Dobra su podloga za završne boje i premaze (boje i premazi ne smiju sadržavati organska otapala), ugrađuju se po suhom vremenu na temperaturama od +5 do +30 ○C. Profili se lijepe na čiste, suhe i odmašćene površine. Kod starih je fasada potrebno izvršiti provjeru čvrstoće podloge i po potrebi je impregnirati.

Pri ugradnji profila za vanjsku dekoraciju preporučamo da se pridržavate slijedećih postupaka:


  • Rezanje profila na potrebnu dužinu ili eventualnog otklona pod kutem (koristiti pilu za drvo sa manjim zubima)
  • Obrada rezanog ruba profila brusnim papirom.
  • Ljepilo se nanosi na poleđinu i spojeve profila, te poravna lopaticom. Profile pritisnuti na podlogu dok se na rubovima ne pojavi ljepilo, višak ljepila ukloniti lopaticom, te spojeve zagladiti. Nakon postave profili se ne smiju pomicati 24 sata. Kada se ljepilo osuši, spojeve je, po potrebi, moguće obraditi brusnim papirom
  • Obojati profile željenom bojom; površine koje se bojaju moraju biti suhe, čiste i bez prašine. Primjenjuju se boje na bazi akrilata. Boje se nanose u 2 - 3 tanka sloja, prema uputama proizvođača boje.
  • Na profile se mogu nanositi završne dekorativne žbuke finije teksture do 1 mm. Za ljepljenje koristiti cement-polimerna ljepila, a za bojanje boje na akrilatnoj bazi. Spojeve popunjavati po potrebi akrilnim kitom.
  • Napomena: ukoliko se ne pridržavan uputstava proizvođača boje i pravila struke (npr. bojanje bez odgovarajuće impregnacije ili predebeli nanos boje), moguća je pojava pucanja i ljuštenja završnog premaza (boje).

Prozorski profiliPotprozorski profiliKrovni vijenciRubni kamenUkrasni kamen


povratak na vrh

tel
+385 (0) 1 36 94 875
mail


© 2011. Kumal d.o.o. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja