Postavljanje dekorativnih profila

Štukature i plastika za unutrašnje dekoracije


Standardna je dužina fasadnim profila 2 m ili prema zahtjevu kupca, oblik profila također može se također izvesti prema želji kupca. Vanjska je vidljiva površina obložena sa kvalitetnom zaštitom, debljine oko 2 mm, otpornom na UV zrake, klimatske utjecaje, velike otpornosti na udar i dr. Dobra je podloga za završne boje i premaze. Slijedom preporuka za ugradnju postojani su od -30°C do +85°C, a ugrađuju se po suhom vremenu na temperaturama od +5°C do +30°C.

Postupci pri ugradnji ukrasnih elemenata


  1. Obrada kraja ukrasne lajsne finim brusnim papirom
  2. Ravnomjerno nanošenje ljepila za stiropor (Upotrebljavaju se ljepila namijenjena ljepljenju stiropora (polimer-cementno građevno ljepilo). Ljepilo se izmješa sa ručnom električnom miješalicom i tako se ostavi 10 minuta prije upotrebe).
  3. Ljepljenje ukrasnog elementa na zid, nakon ljepljenja profili se ne smiju više pomicati najmanje 24 sata. Na krajeve profila, kao i između profila (fuge), ljepilo se mora nanijeti po cijeloj širini. Na rubovima i sljubnicama-fugama ljepilo se nakon ljepljenja mora vidjeti, što znači da je profil dobro zaljepljen na podlogu. Suvišak ljepila na fugama i između profila/kamena i podloge treba odmah nakon ljepljenja odstraniti sa lopaticom.
  4. Kada ljepilo otvrdne spojeve je potrebno obraditi sa brusnim papirom. Spojeve sa je potrebno je ispuniti sa trajnoelastičnim kitom (ne silikonskim, preporuča se akrilatni).
  5. Obrada spoja odgovarajućom masom
  6. Bojanje lajsni u željeni ton, površine koje će se bojiti moraju biti suhe, bez prašine i čiste. Primjenjuju se fasadne boje, bez organskog otapala na osnovi silikata, akrilata i silikona. Nanašaju se kistom ili valjkom u tankom sloju u dva ili više slojeva, kada je prethodni sloj suh ili prema naputcima proizvođača.

Mogu se nanositi i završne dekorativne žbuke finije teksture (1 mm).


Profili se na vanjskim zgradama lijepe na

  • armirajući sloj (građ. ljepilo + staklena mrežica) povezanih za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS
  • armirajući sloj (građ. ljepilo + staklena mrežica) fasadnih toplinsko izolacijskih sustava na kombi pločama

povratak na vrh

tel
+385 (0) 1 36 94 875
mail


© 2011. Kumal d.o.o. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja